Terug naar klantenservice overzicht

Herroeping


Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen.

Als je je koopovereenkomst met Intertoys herroept, ontvang je alle betalingen van ons terug die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten, (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van je keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden, goedkoopste standaardlevering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen er voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Download hier het formulier herroepingsrecht

Je kunt ook gebruikmaken van het Europees modelformulier voor herroeping om aan ons kenbaar te maken dat je van de aankoop afziet. Gebruik van dit formulier is echter niet verplicht. Download hier het Europees modelformulier

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. (NL L 304/84 Publicatieblad van de Europese Unie 22.11.2011)

Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan ons terug te zenden. Retourneren via ons antwoordnummer is gratis, mits het via PostNL is verzonden. Uiteraard kun je de producten ook via een andere vervoerder retourneren, dan zijn de kosten wel voor jou.

Je kunt je retour sturen naar het volgende antwoordnummer:
Intertoys B.V.
T.a.v. Afdeling Retouren
Antwoordnummer 2
2740 VB Waddinxveen

Verpak de goederen in een goede stevige verpakking (bij voorkeur de doos waarin je deze hebt ontvangen) en lever het pakket in bij een PostNL inleverpunt. Vraag hierbij om een verzendbewijs zodat je retourzending te volgen is via Track & Trace. Intertoys B.V. is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte retourzendingen die niet op deze wijze verzonden zijn. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Herroeping van je bestelling is niet mogelijk in geval van levering van digitale content die direct na bestelling doch uiterlijk binnen 30 dagen na het bestelmoment geleverd is. Je bent hiermee in het bestelproces akkoord gegaan. Als je toch deze modelinstructie en formulier voor herroeping ontvangt, is dat omdat deze wel betrekking hebben op andere artikelen uit jouw order.