Herroeping


Je hebt wettelijk het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Bij Intertoys hanteren wij 30 dagen. De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na ontvangst van de bestelling. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen.

Als je je koopovereenkomst met Intertoys herroept, ontvang je alle betalingen van ons terug die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten, (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van je keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden, goedkoopste standaardlevering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen er voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Download hier het formulier herroepingsrecht

Je kunt ook gebruikmaken van het Europees modelformulier voor herroeping om aan ons kenbaar te maken dat je van de aankoop afziet. Gebruik van dit formulier is echter niet verplicht. Download hier het Europees modelformulier

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. (NL L 304/84 Publicatieblad van de Europese Unie 22.11.2011)

Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 30 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan ons terug te zenden. Hoe je een bestelling retourneert, vind je op deze retourpagina.

Intertoys B.V. is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte retourzendingen die niet op deze wijze verzonden zijn. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 30 dagen is verstreken.

Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Herroeping van je bestelling is niet mogelijk in geval van levering van digitale content die direct na bestelling doch uiterlijk binnen 30 dagen na het bestelmoment geleverd is. Je bent hiermee in het bestelproces akkoord gegaan. Als je toch deze modelinstructie en formulier voor herroeping ontvangt, is dat omdat deze wel betrekking hebben op andere artikelen uit jouw order.