• Home
 • Actievoorwaarden

Artikel 1: Actievoorwaarden

 • Deelname aan de Actie is mogelijk van 1 juli t/m 30 september 2019.
 • Bij iedere € 10.- aan LEGO sets ontvangt de klant een LEGO spaarzegel. Er worden enkel LEGO spaarzegels gegeven bij aankoop van LEGO bouwsets, niet bij aankoop van andere LEGO artikelen. De LEGO spaarkaarten zijn te vinden in alle Intertoys winkels.
 • Bij bestellingen op intertoys.nl ontvangt de klant bij iedere € 10.- aan LEGO sets een spaarzegel.
 • Met een volle LEGO Spaarkaart, bestaande uit 15 geplakte zegels, kan de klant meedoen aan de spaaractie om een LEGO Party Pakket t.w.v. € 75.- GRATIS te ontvangen.
 • Een LEGO Party Pakket bestaat uit 1 LEGO Party Box met daarin 10x LEGO bouwzakjes en 10x LEGO uitnodigingen. Daarnaast mag de klant kiezen uit een LEGO bouwdoos naar keuze t.w.v. 17.-, te kiezen uit 1 van onderstaande 3 artikelen.
  • LEGO DUPLO 10886, artikelnummer 1946247.
  • LEGO Friends 41359, artikelnummer 1946270.
  • LEGO City 60207, artikelnummer 1946321.
 • Losse spaarzegels en volle spaarkaarten kan je niet gebruiken voor andere acties of inwisselen tegen geld. De spaarkaarten en spaarzegels zijn enkel geldig bij winkels van Intertoys.
 • Intertoys kan verloren, beschadigde of gestolen spaarzegels en/of spaarkaarten niet vervangen.
 • Kopieën van spaarkaarten en/of spaarzegels zijn niet geldig voor deze actie.
 • LEGO spaarzegels worden uitgegeven van 1 juli t/m 30 september 2019. Volle spaarkaarten kunnen worden ingeleverd t/m 14 oktober 2019.
 • De actie is geldig binnen de limieten van de beschikbare voorraad.

Artikel 2: Rechten Intertoys

 • Intertoys behoudt zich het recht voor Deelnemers van deelname uit te sluiten indien in strijd wordt gehandeld met deze Voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht van Intertoys.
 • Intertoys is gerechtigd Deelnemers te diskwalificeren als zij van mening is dat de Deelnemers niet conform deze Voorwaarden handelen dan wel indien de Deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de Actie of het verloop van de Actie op oneerlijke wijze beïnvloeden.
 • Intertoys behoudt zich tevens het recht voor om de Actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving vroegtijdig te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de Prijzen die kunnen worden verkregen te wijzigen indien het vasthouden aan de oorspronkelijke voorwaarden en Prijzen in alle redelijkheid niet van Intertoys verlangd kan worden.
 • Intertoys is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de Actie noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de Actie of de aanwijzing van de winnaar. Daarnaast is Intertoys op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de prijs, de website genoemd in deze Voorwaarden en/of het downloaden van welke componenten dan ook met betrekking tot de Actie.

Artikel 3: Klachten

 • In geval van een klacht kun je contact opnemen met de klantenservice van Intertoys via intertoys.nl/contact.

Artikel 4: Onderhoud en wijzigingen

 • Intertoys behoudt zich het recht voor de website of onderdelen van de website tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de website en haar servers. Intertoys zal wegens zodanige buitengebruikstelling van de website nimmer tot enige schade jegens jou gehouden zijn.

Artikel 5: Overige bepalingen

 • Afbeeldingen en beschrijvingen ten aanzien van de Actie dienen ter illustratie. De werkelijke weergave kan afwijken.
 • Druk- en zetfouten en wijzigingen voorbehouden.
 • Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen die uit de Actie en/of deze Actievoorwaarden voortvloeien, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.